ประกวดแข่งขัน G-con 2018 หัวข้อ AgriTech / TravelTech (ทุน,ประกวด,คัดเลือก)

by Admin @, Sunday, August 06, 2017, 13:56 (925 days ago)

[image]

การประกวดแข่งขัน G-con 2018
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 490,000 บาท
รวมทีมให้ได้ 3 คน ส่งไอเดียสุดเจ๋ง สรรค์สร้างความคิดสร้างสรรค์ กับหัวข้อ AgriTech / TravelTech
(ด้านการท่องเที่ยว / ด้านเกษตร)
รายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดได้จาก
รายละเอียด : learn.gistda.or.th/gcon
ติดตามข่าวสาร : facebook.com/gconbygistda
สอบถามข้อมูล : ปูปู้ 081-9207683


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum