ประกวดหนังสือนิทานภาพเมืองเคมบุจิ รับสมัคร 15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560 (ทุน,ประกวด,คัดเลือก)

by Admin @, Thursday, August 24, 2017, 10:26 (878 days ago)

[image]

การประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียน นักวาดประกอบหน้าใหม่

โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองเคมบุจิ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นและ

อุทยานการเรียนรู้ TK park

"เคมบุจิ : เมืองแห่งหนังสือนิทานภาพ"

https://kembuchi-compe.com/th/

เมืองเคมบุจิเป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่

ในการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือนิทานภาพ

ครั้งแรกสำหรับการประกวดหนังสือนิทานภาพในประเทศไทย โดยความร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ TK park เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีทักษะฝีมือไปเยือนเมืองเคมบุจิ และร่วมสร้างสรรค์

หนังสือนิทานภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวเมืองเคมบุจิให้ชาวไทยรู้จัก!


*****กรุณาอ่านรายละเอียดและกติกาการประกวดที่ https://kembuchi-compe.com/th/

Tags:
ประกวด


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum