เจาะลึกถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังการสร้างสรรค์สารคดี โดย คุณธีรภาพ โลหิตกุล (สิงหาคม)

by Admin @, Sunday, July 16, 2017, 12:25 (917 days ago)

[image]

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเหล่านักอ่านตัวยง มาเจาะลึกถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังการสร้างสรรค์สารคดีให้โลดแล่นอยู่บนหนังสือ โดย คุณธีรภาพ โลหิตกุล ผู้คร่ำหวอดในวงการสารคดี มายาวนานกว่า 30 ปี ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2556 และรางวัล “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ประจำปี 2558

ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

---------------

ที่มาข่าว http://www.tkpark.or.th


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum