กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ตอน ‘พ่อแม่ของเล่นมีชีวิต’ (สิงหาคม)

by Admin @, Sunday, July 23, 2017, 12:45 (941 days ago)

[image]


กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ตอน ‘พ่อแม่ของเล่นมีชีวิต’ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

-ดร.วรนาท รักสกุลไทย : ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ผอ.แผนกอนุบาลรร.เกษมพิทยา

-อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป : กรรมการผู้จัดารมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนักเขียนหนังสือเด็ก นามปากกา ‘ตุ๊บปอง’

-คุณหญิงสุกัญญา สุวรรณทา : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผู้ก่อตั้ง Thailand Playgroup

นอกจากนี้ ช่วงบ่าย พบกับ Workshop ‘พ่อแม่ของเล่นมีชีวิต’ กับฐานสนุกๆ ได้แก่

-DIY เพื่อเสริมพลังการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
-อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี
-Learning to Play and Playing to Learn

*เลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น*

ลงทะเบียนพร้อมกันทาง Google Form
25 ก.ค.60 นี้ เวลา 10.00 น.
---------------------------

***กรุณาติดตามรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/Sookcenter/photos/pb.1503997343186993.-2207520000.1500787964./1887679641485426/?type=3&theater

RSS Feed of thread
powered by my little forum