Work Shop การทำหนังสือนิทานสำหรับเด็ก โดยครูปรีดา ปัญญาจันทร์-กันยายนและตุลาคม (ปกิณกะ)

by Admin @, Friday, September 01, 2017, 22:09 (870 days ago)

[image]

กลุ่มไม้ขีดไฟ ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop
การทำหนังสือนิทานสำหรับเด็ก
โดยครูปรีดา ปัญญาจันทร์

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
กิจกรรมจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 กันยายน 2560
ว่าด้วยเรื่องแรงบันดาลใจ การคิดเรื่องและภาษาในนิทาน

ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560
การออกแบบเรื่องและการทำรูปเล่ม
โดยหนังสือนิทานที่เกิดขึ้น จะนำไปจัดพิมพ์ ใช้ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สู้พนัน
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. สนใจ อยากทำ อยากเรียนรู้ นิทานสำหรับเด็ก
2.สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองครั้ง
3.สามารถวาดภาพได้ หรือแต่งเรื่องได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

การสมัคร
เขียนแนะนำตัวและความคาดหวัง
พร้อมแนะนำหนังสือนิทานที่ชอบจำนวน 1-2 เล่ม
ส่งมายัง
อีเมล maikeedfaigroup@gmail.com
หากต้องการสอบถามรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่
081-7321412 หรือที่ inbox FB: kui maikeedfai

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560

สถานที่ในการจัดอบรม
สวนไฟฝัน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
และบ้านแก้วปรีดา หมู่บ้านซับหินแก้ว อ.ปากช่อง
_______________________

RSS Feed of thread
powered by my little forum