นิทรรศการ มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น (ปกิณกะ)

by Admin @, Friday, September 01, 2017, 22:18 (901 days ago)

[image]

นิทรรศการ มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น

(Please scroll down for English)

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอนิทรรศการ “มังงะ โฮะคุไซ มังงะ : ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น” ซึ่งผ่านมาแล้วมากกว่า 200 ปีหลังจากหนังสือชุดเล่มแรกของมังงะ โฮะคุไซ มังงะได้ตีพิมพ์ขึ้น หนังสือชุดนี้เป็นการแสดงออกทางทัศนะที่มีค่าอันสร้างสรรค์โดยคัทซึชิคะ โฮะคุไซและศิลปินอื่นในยุคสมัยที่ยังคงสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องให้กับเรา นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงราย และ หาดใหญ่ และก่อนเริ่มพีธีเปิดในกรุงเทพฯและเชียงราย จะมีการเสวนาเกี่ยวกับนิทรรศการโดย แขกรับเชิญพิเศษ

นิทรรศการนี้เริ่มด้วยการแนะนำเสน่ห์ของสาขาแขนงนี้ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยการเสนอความเหมือนและความแตกต่างบางประการระหว่างมังงะญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในขณะนี้และมังงะของโฮะคุไซ จุดสำคัญหนึ่งของงานนิทรรศการนี้คือกลุ่มผลงานใหม่ของศิลปินนักวาดการ์ตูนร่วมสมัยเจ็ดคนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานงานของโฮะคุไซและมังงะของเขา ผลงานเที่เต็มไปด้วยจินตนาการไร้ขีดจำกัดหล่านี้ ทำให้เราเข้าใจถึงการแสดงออกที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องของมังงะ

ถึงแม้ว่ามังงะจะถูกมองว่าเป็นไปเพื่อการบันเทิงในช่วงปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับวรรณคดีและศิลปะ สื่อชนิดนี้ได้สร้างความสนใจในฐานะเป็นเรื่องที่ใช้วิจัยและการวิพากษ์วิจารณ์ เราจึงหวังว่าผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ความพึงพอใจพิเศษของมังงะในวิถีทางที่แตกต่างกันออกไปผ่านนิทรรศการนี้

---------------------

[โดยศิลปิน]
- ชิริอะการิ โคะโตะบุกิ
- โยโกยะมะ ยูอิจิ
- อิกะราชิ ไดสุเกะ
- โอคะดะยะ เท็ตโซ
- นิชิจิมะ ไดสุเกะ
- อิชิกาวา ฮะรุโกะ
- เคียว มาจิโกะ

[กำกับ โดย]
- แจคเกอลีน เบิร์นดท์

[คัดสรร โดย]
- อิโตะ ยู
- ทาคาฮาชิ มิซูกิ

---------------------

กรุงเทพฯ
[พิธีเปิด] 17 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น.
[ระยะเวลา] 17 สิงหาคม 2560 – 22 กันยายน 2560
[สถานที่] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เชียงราย
[พิธีเปิด] 7 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.
[ระยะเวลา] 7 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560
[สถานที่] ขัวศิลปะ เชียงราย

หาดใหญ่
[พิธีเปิด] 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.
[ระยะเวลา] 14 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560
[สถานที่] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

---------------------
ร่วมจัด โดย
- หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ขัวศิลปะ เชียงราย
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

Event Page:
https://www.facebook.com/events/867556356754177/

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 260 8560 - 4 โทรสาร 02 260 8565
www.jfbkk.or.th

RSS Feed of thread
powered by my little forum