การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2560 (ทุน,ประกวด,คัดเลือก)

by Admin @, Friday, September 01, 2017, 22:20 (901 days ago)

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือสาขาที่เกียวข้อง ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ASPaC 2017 ภายใต้แนวคิด Challenge “บรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอไอเดียสดใหม่” ผู้ชนะจากประเทศไทยจะได้แข่งขันรอบสุดท้ายและเข้าร่วมworkshopที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับตัวแทนจาก ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์ และ มาเลเซีย

การสมัคร

– สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

– ไม่จำกัดสัญชาติผู้สมัคร

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศไทย

– สมัครแบบเดี่ยว หรือ แบบทีมไม่เกิน 2 คนพร้อมระบุชื่อตัวแทน

– ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

– สมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://f.msgs.jp/webapp/form/20216_oxdb_12/index.do

หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ aspac.jp/en จากนั้นคลิก ENTRY ที่ปรากฏตรงมุมบนขวาในหน้าแรก

– กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอัพโหลด รูปภาพโมเดลที่สำเร็จแล้ว หรือ รูปสเก็ตช์แบบสามมิติ(Picture of 3D

Packaging Design in Perspective view) ไม่เกิน 3 ภาพ และขนาดแต่ละภาพต้องไม่ เกิน 2 MB. ในรูปแบบไฟล์

JPEG หรือ PING เท่านั้น
– ผลงานของผู้สมัครจะต้องไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนและไม่เป็นผลงานลอกเลียนแบบ


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบดังนี้

[THAI] 2017 ASPaC Rules and Regulation


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โทร. 02 260 8560 – 3 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00-17:00)
อีเมล์ aspac@jfbkk.or.th

www.facebook.com/aspacthai

RSS Feed of thread
powered by my little forum